تاریخ

قیمت روزانه تیرآهن و هاش

تیرآهن اصفهان و فایکو
ردیفسایز تیرآهننام کارخانهقیمت به ( ریال )
112اصفهان17,800,000
214اصفهان21,300,000
316اصفهان26,300,000
418اصفهان31,800,000
520اصفهان42,800,000
622اصفهان53,300,000
724اصفهان62,000,000
827اصفهان73,300,000
930اصفهان81,000,000
1014فایکو19,500,000
1116فایکو24,500,000
1218فایکو00
1320فایکو38,000,000
1422فایکو00
1524فایکو00