تاریخ

قیمت روزانه تیرآهن و هاش

تیرآهن اصفهان و فایکو
ردیفسایز تیرآهننام کارخانهقیمت به ( ریال )
112اصفهان36,000,000
214اصفهان20,900,000
316اصفهان26,200,000
418اصفهان30,200,000
520اصفهان36,200,000
622اصفهان42,500,000
724اصفهان51,700,000
827اصفهان63,000,000
930اصفهان76,500,000
1014فایکو17,900,000
1116فایکو00
1218فایکو00
1320فایکو31,800,000
1422فایکو00
1524فایکو00