دانشنامه

میلگرد A3

 انواع میلگرد A3 ، A2 ، A1 و A4

طبقه بندی میلگردها

میلگرد براساس میزان مقاومت در برابر نیروی کششی دسته بندی می شود که در اصطلاح به آن مقاومت مشخصه فولاد می گویند. میلگردها طبق جدول زیر به انواع A1 و A2 و A3 تقسیم می شوند.

 میلگرد a1

میلگردهای a1 همان میلگردهای ساده هستند. طبق بررسی ها تنش سیلان این میلگرد ۲۳۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع و تنش گسیختگی آن ۳۸۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع است. از نظر شکل ظاهری بدون آج و صاف هستند به همین دلیل برای عملیات آهنگری و جوشکاری مورد استفاده قرار میگیرد.

 

میلگرد a2

میلگرد a2 نوعی میلگرد آجدار مارپیچی (آج فنری شکل) است که طبق آنالیز کنونی به آن میلگرد آج ۳۴۰ گفته می‌شود. تنش جاری و گسیختگی این میلگردها به ترتیب ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع است. معمولا مناسب عملیات خاموت‌زنی هستند و در صورت نبود میلگرد دیگر و شرایط اجباری از آن می‌توان برای عملیات جوشکاری نیز استفاده کرد.

 

 میلگرد a3

میلگرد a3 طبق بررسی ها میلگرد با آج ۴۰۰ است. درصد کربن میلگرد a3 بین ۲۷ تا ۲۸ درصد، تنش سیلان و مقاومت میلگرد a3 به شکست به ترتیب ۴۰۰۰ و ۶۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع است. این نوع از میلگردها معمولا به شکل آج جناقی هستند که مناسب برای عملیات سیویل صنعتی و ساختمانی می‌باشند اما از آن‌ها نباید برای آهنگری، جوشکاری و تغییر شکل با زوایای تند استفاده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.